گرانی قیمت زمین در شهرها چالش فرآوری طرح جامع مسکن است

گرانی قیمت زمین در شهرها چالش فرآوری طرح جامع مسکن است

http://www.bananews.ir/مشاور طرح جامع مسکن، گرانی قیمت زمین، نوسانات شدید قیمت مسکن در بازار و گسترش پدیده اسکان غیررسمی را از چالش های فراروی طرح جامع مسکن عنوان کرد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irفردین یزدانی در اولین همایش جایگاه مسکن در طرح های توسعه شهری، افزود: وجود حجم زیاد واحدهای مسکونی فرسوده، ناکارآمدی نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری و نابرابری های منطقه ای مسکن از دیگر چالش های طرح جامع مسکن است.

وی با بیان آنکه تامین مسکن برای گروه های کم درآمد و متوسط جامعه در این طرح از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: در این طرح ۴ دهک پایین جامع برای خانه دار شدن نیازمند کمک های دولتی هستند، هرچند دهک های ۵ تا ۸ نیز برای تامین مسکن خود مشکلات زیادی دارند.

این کارشناس امور مسکن تاکید کرد: با توجه به افق ۱۴۰۵ ما نیازمند ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مسکن در کشور هستیم و بازار غیرشفاف زمین بسیاری از معادلات برنامه ریزی را در حوزه مسکن به هم زده است.

وی با بیان اینکه شفاف سازی بازار زمین و دسترسی عموم مردم به زمین در اجرای طرح جامع مسکن اهمیت زیادی دارد، گفت: آمارها نشان می دهد که هم اکنون ۳۳ درصد از خانوارهای شهری از نظر مسکن در شرایط نامناسبی بسر می برند.

وی با اشاره به خط فقر مسکن، یادآور شد: در حالی که در سال ۸۴ خط فقر مسکن ماهانه ۱۰۰ هزار و ۷۰ تومان بود این رقم در سال ۹۱ به ۴۸۰ هزار تومان رسید و بسیاری از اقشار آسیب پذیر جامعه نتوانستند صاحب مسکن شوند.

یزدانی اظهار داشت: در حالی که در سال ۸۴ سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن ۴۸ درصد بود در سال ۹۱ این رقم در برخی از شهرهای کشور به بیش از ۵۴درصد افزایش یافت و حتی در کلانشهرها میزان آن به بیش از ۶۰ درصد رسید زیرا در نظام برنامه ریزی شهری بزرگترین منبع درآمدهای شهری فروش تراکم به متقاضیان بود.

مشاور طرح جامع مسکن در عین حال تاکید کرد: شیوه اداره شهرها در سال های اخیر در مسیری حرکت کرد که سیاست های مدیریت شهری زمینه های افزایش قیمت زمین را بالا برد به طوری که هم اکنون بازار مسکن در شهرهای بزرگ فاقد رقابت است و تنها سرمایه گذاران بزرگ می توانند وارد این بازار شوند.

اولین همایش جایگاه مسکن در طرح های توسعه شهری با حضور مدیران و نمایندگان حوزه شهرسازی تمام استانهای کشور روز ۱۹ اسفند ماه سال جاری در وزرارت راه و شهرسازی برگزار شد.

 

ایرنا

    نظرات