اقساط درشت وام ۶۰ میلیونی مسکن + مبلغ

اقساط درشت وام ۶۰ میلیونی مسکن + مبلغ

http://www.bananews.ir/از وام ۸۰ میلیونی صندوق پس انداز مسکن با قسط های میلیونی آن گذشته، اقساط وام ۶۰ میلیونی هم دسته کمی از آن نداشته و در شرایط نسبتا مناسب بیش از یک میلیون تومان در هر ماه هزینه خواهند داشت.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irوام خرید و ساخت مسکن که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار مصوب و در آینده ای نزدیک به منظور اجرا به کلیه بانکها به جز بانکهای تخصصی ابلاغ می شود، اگر چه بر خلاف صندوق پس انداز مسکن سپرده نمی خواهد، مانند وام ۳۵ میلیونی نیازی به خرید اوراق در فرابورس ندارد و یا اینکه سقف زمانی برای بازگرداندن آن تعیین نشده است اما در خوشبینانه ترین حالت در صورت پایبندی بانکها به دستورالعمل بانک مرکزی سود و اقساط قابل توجهی دارد.

وام ۶۰ میلیونی و بازپرداخت ۱۶۵ میلیونی

بررسی ها نشان می دهد که اگر متقاضی تهرانی نسبت به دریافت وام خرید و یا ساخت ۶۰ میلیونی که مختص آنهاست اقدام کند در شرایط نسبتا مناسب با مدت بازپرداخت ۱۲ سال و سود ۲۱ درصد (سود عقود مبادله ای) باید حدود ۱۶۵ میلیون تومان به بانک مربوطه برگرداند. این نرخ برای وام ۶۰ میلیونی برابر با میزان بازپرداخت وام ۸۰ میلیونی در صندوق پس انداز مسکن با سود ۱۴ درصد و دوره ۱۲ ساله است.

 

در این حالت متقاضی باید طی ۱۴۴ ماه و در هر ماه یک میلیون و ۱۴۵ هزار تومان قسط بپردازد و سودی حدود ۸۵ میلیون تومان را به حساب بانک اعطا کننده وام برگرداند.

اگر مدت بازپرداخت را کوتاه تر در نظر بگیریم و مشتری مایل به برگرداندن سریع تر تسهیلات دریافتی بوده و نهایتا ۷ سال را انتخاب کند در این شرایط با همان سود ۱۲ درصد میزان اصل و سود وام دریافتی به ۱۱۵ میلیون تومان خواهد رسید. مبلغی که دریافت کننده تسهیلات باید در ۸۴ ماه اقساط یک میلیون و ۳۷۰ هزار تومان آن را برگرداند.

واضح است که با افزایش دوره بازپرداخت از ۱۲ سال، حجم سود پرداختی هم افزایش خواهد یافت و در صورت کاهش دوره پرداخت بر مبلغ اقساط ماهانه اضافه می شود.

قسط ۹۴۵ هزار تومانی برای وام ۵۰ میلیونی

اما گروه دیگر ذینفع وام خرید و ساخت مسکن ساکنان شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفرند که تا سقف۵۰ میلیون تومان به آنها اختصاص می یابد.

دریافت کنندگان وام ۵۰ میلیونی اگر دوره نرمالی در حدود ۱۲ سال را برای بازپرداخت وام خود در نظرگرفته و با بانک خاطی به توافق برسند آنها باید با سود ۲۱ درصد تعیین شده در پایان مهلت مورد توافق در ازای وام ۵۰ میلیونی حدود ۱۳۶ میلیون تومان به عنوان اصل و سود تسهیلات دریافتی بپردازند.

بر این اساس گیرندگان وام ۵۰ میلیون تومانی باید متعهد به پرداخت ۱۴۴ قسط ۹۴۵ هزار تومانی بوده و حدود ۸۷ میلیون به بانک مربوطه سود بدهند.

۶۰ میلیون سود برای وام ۴۰ میلیونی

آنهایی که در سایر مناطق یعنی غیر از تهران و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر زندگی می کنند می توانند در صورت همکاری بانکهای مناطق خود برای خرید و یا ساخت مسکن تا ۴۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی دریافت کنند.

این متقاضیان هم اگر در شرایط معمول دوره بازپرداخت ۱۲ سال را انتخاب کنند آنگاه با سود ۲۱ درصد ، باید ماهانه بالغ بر ۷۶۳ هزار تومان سود بپردازند که البته در این حالت باید بیش از ۱۰۹ میلیون تومان را به عنوان اصل و سود وام دریافتی به بانک پرداخت کننده پس بدهند. به عبارتی دیگر باید بیش از ۶۰ میلیون بابت وام ۴۰ میلیون تومانی سود بپردازند.

دستورالعمل وام ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومانی در حالی هنوز به بانکها نرسیده و سازوکار پرداخت آن به ویژه نحوه تعیین دوره بازپرداخت و سود متعلقه به آن مشخص نیست که در سویی دیگر در صندوق پس انداز مسکن که وظیفه اجرای آن بر عهده بانک مسکن است نرخ سود ۱۴ درصد و دوره بازپرداخت ۱۲ ساله برای وام های پرداختی بین ۴۰ تا ۸۰ میلیونی تعیین شده است.

بر این اساس متقاضیان وام ۸۰ میلیونی ساکن تهران باید در ۱۲ سال حدود ۱۶۵ میلیون تومان بازپرداخت کرده و در هر ماه یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان قسط بدهند. همچنین با همین شرایط دریافت کنندگان وام ۶۰ میلیونی در شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر باید ماهانه حدود ۸۶۰ هزار تومان و برای وام ۴۰ میلیونی در سایر مناطق نزدیک به ۵۸۰ هزار تومان قسط پرداخت کنند.

 

ایسنا

    نظرات