مجوز ساخت‌و‌ساز برای ۳۰ درصد باغ فرزانه شیراز

مجوز ساخت‌و‌ساز برای ۳۰ درصد باغ فرزانه شیراز

http://www.bananews.ir/شورای عالی شهرسازی و معماری مقرر کرد صرفاً به میزان ۳۰ درصد از مساحت کل زمین باغ فرزانه شیراز می‌بایست در محاسبات مربوط به ساخت و ساز ملاک عمل قرار گیرد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irشورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۴/۲/۲۸، به دنبال درخواست استاندار فارس درباره اعلام نظر شورای عالی درباره مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر شیراز و پیرو مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ ۹۳/۳/۱۹ درباره باغ فرزانه شیراز مقرر کرد: صرفاً به میزان ۳۰ درصد از مساحت کل زمین باغ فرزانه می بایست در محاسبات مربوط به ساخت و ساز ملاک عمل قرار گیرد و نحوه جرم گزاری دراین ۳۰ درصد و نحوه محاسبه و میزان آن با هدف تحقق پذیری تثبیت ۷۰ درصد باغ به عنوان فضای سبز عمومی، توسط کمیته فنی ۳ مشخص، و رعایت حریم منظری شهر تاریخی شیراز مورد توجه قرار گیرد.

مطالعات طرح توسعه شرق اصفهان
همچنین شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۴/۳/۲۵، پس از استماع گزارش مطالعات طرح توسعه شرق اصفهان پیرو تکلیف مصوبه مورخ ۹۳/۵/۱۳، ضمن توجه به تغییر رویکرد حاصل از این مطالعات مقرر کرد:

۱٫ اجزاء این مطالعات به منظور هماهنگی و هم افزائی مطالعات و پژوهش های صورت گرفته درباره حوزه آبریز زاینده رود به شورای عالی آب ارسال گردد.

۲٫ پیشنهادات بخشی این مطالعه توسط دبیرخانه جهت اعلام نظر به دستگاه های ذیربط ارسال شود.

۳٫ مطالعه حاضر، برای بررسی نهایی، پس از اعلام و اعمال نتایج بندهای یک و دو به کمیته فنی شورای عالی ارسال شود.

 

فارس

    نظرات