متوسط قیمت بهاره مسکن در تهران/ متوسط مبلغ ماهانه اجاره‌‌بها

متوسط قیمت بهاره مسکن در تهران/ متوسط مبلغ ماهانه اجاره‌‌بها

http://www.bananews.ir/مرکز آمار ایران اعلام کرد متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین ساختمان‌های مسکونی در تهران ۴ میلیون و ۴۸۴ هزار تومان بوده که نسبت به فصل قبل یک دهم درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل فاقد هرگونه تغییر قابل ملاحظه‌ای است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)، بر اساس گزیده‌یافته‌های آماری مرکز آمار ایران، با توجه به این که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کل شهر می‌شود، از متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) که در آن وزن هر منطقه برابر سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه آن منطقه نسبت به کل شهر تهران است، استفاده می‌شود تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد. برای مقایسه متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی)، این متوسط از بهار ۱۳۹۰ به‌صورت جداگانه در جداول ۴ تا ۶ در انتهای نشریه آمده است.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۴.۸۴ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۱ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل فاقد هرگونه تغییر قابل ملاحظه‌ای است.

همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۳۵.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۱.۲ درصد، کاهش داشته است.

در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله‌شده در حدود ۸۹۰۴۴ هزار ریال در منطقه ۳ و کم‌ترین آن در حدود ۱۴۱۰۳ هزار ریال در منطقه ۲۰ بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در معاملات انجام‌شده بین حداقل ۱۰۰۰۰ هزار ریال در منطقه ۲۰ و حداکثر ۲۵۰۰۰۰ هزار ریال در منطقه ۱ بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام‌شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران منطقه ۲ با ۸.۲ درصد، دارای بیش‌ترین سهم و منطقه ۲۱ با ۱.۰ درصد، دارای کم‌ترین سهم می‌باشند.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۰۴۸۸ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۲.۰ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳.۳ درصد، افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۳.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۰.۴ درصد کاهش داشته است.

در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده در حدود ۸۴۷۸۱ هزار ریال در منطقه ۱ و کم‌ترین آن در حدود ۲۰۳۱۴ هزار ریال در منطقه ۱۸ بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۶۶۶۰ هزار ریال در منطقه ۱۲ و حداکثر ۲۴۰۷۷۱ هزار ریال در منطقه ۲ بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۱۱.۵ درصد، دارای بیش‌ترین سهم و منطقه ۲۲ با ۰.۹ درصد، دارای کم‌ترین سهم می‌باشد.

متوسط مبلغ ماهانه اجاره‌‌بها

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۹۴۲۱۴ ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۷.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۴.۴ درصد، افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۸.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.۲ درصد، کاهش داشته است.

در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده، ۳۲۴۴۰۷ ریال در منطقه ۱ و کم‌ترین آن ۱۰۰۰۱۲ ریال در منطقه ۱۹ بوده است.

تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۲۲۷۲۷ ریال در منطقه ۲۰ و حداکثر ۹۲۵۰۰۰ ریال در منطقه ۲ بوده است.

همچنین از کل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۱۴.۲ درصد، دارای بیش‌ترین سهم و منطقه ۲۲ با ۱.۳ درصد، دارای کم‌ترین سهم می‌باشد.

 

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

    نظرات