جزئیات مجموع پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال ۱۳۹۳

جزئیات مجموع پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال ۱۳۹۳

http://www.bananews.ir/مرکز آمار ایران مجموع پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال ۹۳ و سایر جزئیات مربوط به این صدور این پروانه‌ها را اعلام کرد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)، بر اساس اطلاعات به دست آمده از شهرداری تهران، این شهرداری در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۰ هزار و ۱۸۵ پروانه ساختمانی صادر کرده است که ۱۰ هزار و ۱۲۹ پروانه مربوط به احداث ساختمان و ۵۶ پروانه ( ۵درصد) مربوط به افزایش بنا بوده است. این تعداد پروانه احداث ساختمان (پروانه ساخت و تخریب و نوسازی) صادر شده بود حدود ۸.۴ درصد از کل پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

پروانه‌های احداث ساختمان نسبت به سال قبل حدود ۵۲.۳ درصد کاهش داشته است. بیشترین سهم از پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران، مربوط به شهرداری منطقه چهار با صدور ۹۳۷ پروانه و کمترین سهم مربوط به شهرداری منطقه ۹ با ۲۲۷ پروانه بوده است.

مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های شهر تهران حدود ۱۵۶۸۸.۳ هزار متر مربع بوده است که ضمن کاهش ۵۲.۶ درصدی نسبت به سال قبل در حدود ۲۳.۰ درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

با توجه به تعداد پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده و مساحت زیربنای متناظر با آن‌ها، متوسط مساحت زیربنای هر پروانه احداث ساختمان صادر شده حدود ۱۵۴۹ مترمربع محاسبه شده است.

تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری شهر تهران بالغ بر ۸۳۱۱۲ واحد بوده است. این تعداد واحد مسکونی، ۲۲.۷ درصد از کل واحدهای مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور است که دارای ۵۳.۲ درصد کاهش نسبت به سال قبل است.

در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران، بیشترین سهم از واحد مسکونی پیش‌بینی شده مربوط به شهرداری منطقه ۵ با ۹۱۱۲ واحد مسکونی و کمترین سهم مربوط به شهرداری منطقه ۹ با ۱۷۲۱ واحد مسکونی بوده است. متوسط تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده حدود ۸ واحد مسکونی محاسبه شده است.

مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود ۳۲۹۴.۴ هزار مترمربع بوده است که نسبت به سال گذشته ۶۰.۷ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۳۲۵ مترمربع بوده است.

 

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

    نظرات