منشور حقوق اسکان منتشر شد

منشور حقوق اسکان منتشر شد

بنا نیوز-  ترجمه فارسی منشور حقوق اسکان منتشر شد.www.bananews.ir

به گزارش بنا نیوز کتاب منشور حقوق اسکان توسط گروهی از معماران معاصر چون نادر اردلان ، خوزه لوئیس سرت ، بالکریشنا دوشی ، موشه صفدی و خورخه کندیلیس به زبان انگلیسی نگاشته شده است و توسط مرکز بین المللی پژوهش هنر و معماری برای ترجمه به فریش فرهپور سپرده شد و سپس در گروه ترجمه و ویرایش شرکت بین المللی پژوهش و نشر یادآوران توسط رامین کریمیان مورد مقابله و بازبینی دقیق قرار گرفت.

این کتاب در کنفرانس به سوی معماری نوین که درتاریخ ۲۰ و ۲۱ آبان ماه ۱۳۸۹ در سالن اجتماعات کتابخانه ملی برگزار شده بود، توسط دکتر نادر اردلان رونمایی گردید . همچنین از سوی اسکان بشر ملل متحد لوح یادبودهایی به دکترنادر اردلان / نویسنده ، رضا پوروزیری / ریاست مرکز بین المللی هنر و معماری و خسرو آذربایجانی مدیر شرکت بین المللی پژوهش و نشر یادآوران اهداء گردید

در بخشی از مقدمه نادر اردلان بر ترجمه فارسی کتاب منشور حقوق اسکان می خوانیم:

"شناخت و تشخیص نیاز به رویکردی پایدارتر به محیطزیست مصنوع، که ضمن مرتبط بودن با ویژگیهای فرهنگی به مقوله ی انرژی نیز حسّاس و از آن آگاه باشد، الهامبخش نگارش «منشور حقوقِ اسکان» شد"

سی وسه سال پس از آنکه ایران نخستین نسخه ی «منشور حقوقِ اسکان» را در سال ۱۹۷۶/۱۳۵۵ در افتتاحیه ی «کنفرانس ملل متحد» در زمینه ی اسکان در ونکوور ارائه کرد، ترجمه ی منتشر شده ی این پژوهش بنیادین به زبان فارسی منتشر می‌گردد.

در آن هنگام دنیا با چالشی شدید در زمینه ی انرژی مواجه بود و بحران زیست محیطی شهرهای ما را فرا گرفته بود «گردهمایی بین المللی مهندسان معمار» که در سال ۱۹۷۴/۱۳۵۳ در تخت جمشید برپا گردید، با درک این که طراحی مسکنها میبایست بر مبنای در نظر گرفتن مقیاس انسانی و ارزشها و الگوهای زیستیِ ساکنان باشد؛ و نیز مبتنی بر حفظ و ابقای فضاها یا محدودههای پیاده رَوی در نواحیِ شهری، و رابطه ی همگون و هماهنگ معماری با محیطهای اطراف.» ، به تدوین سند راهبردی‌ایی همت گماشت که امروز، با گذشت بیش از سه دهه از آن تاریخ، اصولِ کیفی طراحی که در آن منشورمندرج اند درست به همان اندازه و میزانِ آن زمان، تازه به نظر میرسند و آشکارا حیاتی مینمایند.

منشور حقوق اسکان کتابی است پایه برای معماران و شهرسازان و طراحان و برنامه¬ریزان و سایر تصمیم¬سازان و تصمیم¬گیران در امور شهری و توسعه¬ی شهر¬ها؛ منشور حقوق اسکان سندی است تاریخی و در زمره¬ی افتخارات ملی ایرانیان، زیرا نه تنها ایرانیان در فراهم ساختن زمینه¬های لازم برای تدوین و تنظیم آن در مجامع بین¬المللی نقش مؤثر داشته¬اند بلکه این سند، که پایه¬ی "بیانیه¬ی سازمان ملل متحد در باب شهرها و دیگر سکونت¬گاه¬های بشری" قرار گرفته، بیش از سه دهه پیش در سال ۱۹۷۴ / ۱۳۵۳ در گردهمایی بین¬المللی مهندسان معمار در تخت-جمشید تنظیم و تدوین یافته است.

حق برخوردار بودن از سطح زندگی مناسب از حقوق اساسی آمده در اعلامیه¬ی جهانی حقوق بشر است که حق داشتن و مسکن و سرپناهِ مناسب از اساسی-ترین آن¬هاست. در بند¬بند منشور حقوق اسکان این اصل که متأسفانه هنوز هم کم¬تر رعایت می¬شود مدّ نظر بوده که "طراحی مسکنها باید به گونه¬ای باشد که مقیاسِ انسانی و ارزشها و الگوهای زیستیِ ساکنان آن در نظر گرفته شود و مبتنی بر حفظ و ابقای فضاها یا محدودههای پیادهرَوی در نواحیِ شهری و رابطهی همگون و هماهنگ معماری با محیط اطراف" باشد.

خوان کلوزه رئیس برنامه ی اسکانِِ بشرِ ملل متحد وقائم مقام دبیرکل در مقدمه ای بر ترجمه و چاپ فارسی منشور حقوق اسکان با طرح زیست انسان امروز در جهانی شهری شده که خواه ناخواه سرنوشت جمعی آن‌ها را پیوندهای محلی، منطقهای و بینالمللی تعیین میکنند ، امیدوار است این نوشته منبع الهامی برای تصمیمگیرندگان و مدیران شهری باشد. و دولتها و حکومتها بر همین پایه، درصدد بهبود وضع زندگی شهروندان خود از طریق اتخاذ تدابیر و خطمشیهاییبرآیند که مقصد و مقصودشان توانمند/ قدرتمند ساختن حکومتهای محلی، رهبران و اعضای آنهاست. ... .

علاقه مندان جهت تهیه کتاب فوق می توانند به آدرس تهران ، بلوار کشاورز، خیابان برادران عبداله زاده، خیابان رستاک، بین ورنوس و شوریده ، پلاک ۵ مراجعه و یا با شماره تلفنهای ۸۸۹۷۲۷۱۶ و ۸۸۹۷۲۷۱۵ تماس و یا به سایت www.yadavaran.ir  مراجعه نمایند.

    نظرات