۵۵ هزار فقره تسهیلات در بافت های فرسوده پرداخت می شود

۵۵ هزار فقره تسهیلات در بافت های فرسوده پرداخت می شود

http://www.bananews.ir/مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران از موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای پرداخت ۲ هزار میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات به منظور تحریک بازار مسکن خبر داد و گفت: براساس این موافقتنامه برای نیمه دوم امسال حدود ۵۵ هزار فقره تسهیلات در بافت فرسوده پرداخت می شود.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)، محمدسعید ایزدی اظهار داشت: در سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، بخش مسکن نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در راستای خروج مسکن از رکود و تحریک این بازار، با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۲ هزار میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات مسکن برای نیمه دوم سال جاری اختصاص یافته که می تواند به تقویت بازار مسکن کمک کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این موافقت نامه فیمابین شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و بانک مسکن منعقد شده است، اضافه کرد: براساس این موافقتنامه برای نیمه دوم امسال حدود ۵۵ هزار فقره تسهیلات در بافت فرسوده قابل پرداخت است.

 

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

    نظرات