پیشرفت ۹۲ درصدی مسکن مهر هسا در پردیس

پیشرفت ۹۲ درصدی مسکن مهر هسا در پردیس

http://www.bananews.ir/بررسی آمار نشان می‌دهد هم‌اکنون ۲۳۱۸ مسکن مهر هسا در پردیس در حال ساخت است که پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها حدود ۹۲ درصد است، ۴ واحد مسکن مهر هسا نیز در این شهر متقاضی ندارد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir در مجموع ۲۳۱۸ واحد مسکن مهر هسا در شهر جدید پردیس در حال ساخت است که برای این تعداد واحد ۲۳۱۴ متقاضی وجود دارد. به عبارت دیگر فقط چهار واحد از پروژوه‌های خبرساز هسا در پردیس فاقد متقاضی است.

بررسی جدیدترین وضعیت این پروژه‌ها حکایت از آن دارد که از مجموع کل واحدها، ۲۳۱۱ واحد در مرحله اتمام سقف، ۲۰۴۲ واحد در مرحله اتمام سفتکاری و ۱۹۶۹ واحد در مرحله اتمام نازک‌کاری قرار دارند.

از کل واحدهای مسکن مهر هسا در شهر پردیس تاکنون ۱۸۲۰ واحد افتتاح شده و ۱۹۳۸ واحد دارای شبکه آب، ۱۸۴۲ واحد دارای انشعاب برق و حدود ۱۸۰۰ واحد دارای انشعاب آب هستند.

همچنین ۱۸۲۰ واحد دارای کنتور برق، ۱۹۰۰ واحد دارای شبکه گاز، ۱۸۲۰ واحد دارای کنتور گار، ۲۳۱۸ واحد دارای شبکه فاضلاب و ۱۸۲۰ واحد دارای انشعاب فاضلاب هستند.

پیشرفت فیزیکی واحد های مسکن مهر هسای پردیس حدود ۹۲٫۵ درصد است.

 

تسنیم

    نظرات