ارائه پیشنهادات شهرداری تهران برای احیاء بافت های فرسوده

ارائه پیشنهادات شهرداری تهران برای احیاء بافت های فرسوده

http://www.bananews.ir/سازمان نوسازی شهر تهران و دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهر تهران پیشنهاداتی را در حوزه احیاء و بازآفرینی محدوده های فرسوده به منظور درج در برنامه پنج ساله ششم تدوین و جهت انجام بررسی های بیشتر به مسئولان استانداری تهران ارسال کردند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir عبادالله فتح اللهی طی نامه ای به مسئولان استانداری تهران، پیشنهاداتی را در خصوص احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری جهت درج در برنامه ششم توسعه ارائه کرد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در توجه به اقشار کم درآمد و توجه ویژه به بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و با استناد به جلسات پیشین برگزار شده ی دبیرخانه ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران در خصوص مدیریت هماهنگ بافت های فرسوده و تدوین اسناد و قوانین بالا دستی که در پیش نویس تنظیمی دولت در برنامه ششم توسعه کشور لحاظ نشده است، پیشنهاداتی را به منظور بررسی و درج در این برنامه در حوزه نوسازی بافت های فرسوده مطرح کرد.

دبیر ستاد بازآفرینی شهری پایدار کلانشهر تهران با طرح ۶ پیشنهاد از مسئولان و نمایندگان دولت خواست تا در صورت موافقت، این پیشنهادات به منظور تسریع نوسازی، بهسازی و توانمندسازی محدوده ها و محلات بافت های فرسوده کلانشهر تهران در سند برنامه ششم توسعه کشور لحاظ گردد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، پیشنهادات مطرح شده از سوی مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران و دبیر ستاد بازآفرینی شهری پایدار کلانشهر تهران در ۶ بند به شرح ذیل تدوین شده است:

۱- وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها مکلفند درطول برنامه زمینه مرمت، احیاء ، مقاوم سازی، بازآفرینی و نوسازی حداقل ۱۰ درصد از بافتهای مسکونی فرسوده شهری و محدوه های تاریخی و سکونتگاههای غیر رسمی را فراهم نمایند و تسهیلات و بودجه مورد نیاز همه ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی شهرداری ها در بودجه عمومی پیش بینی و در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط و شهرداری ها قرار گیرد.برنامه عملیاتی موضوع پیش گفته در دوبخش نوسازی مسکن و تامین خدمات و زیرساخت ها ،در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شورایعالی استانها و شهرداری تهران (به نمایندگی از کلانشهرهای کشور) تهیه و کلیه دستگاههای عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت ملی و میانی و محلی تعهد و التزام به اجرای برنامه های بازآفرینی شهری خواهند داشت .

تبصره ۱: در تهیه برنامه عملیاتی محدوده های تاریخی شهرها، سازمان میراث فرهنگی به دستگاههای موصوف اضافه می گردد .

۲- شورایعالی شهرسازی و معماری مکلف است ظرف یک سال اول برنامه نسبت به بازتعریف و تدقیق محدوده های هدف بازآفرینی شهری کلانشهرهای کشور اقدام نماید و درخصوص سایر شهرها با توجه به اولویت جمعیتی در سال های بعد اقدام نماید.

۳- دولت مکلف است حداقل پنجاه درصد از اعتبارات و تسهیلات ارزان قیمت (با تضمین ۵۰ درصد سود تسهیلات توسط دولت) بخش مسکن را به اجرای طرح های احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی اختصاص دهد .

۴- بمنظور پیشگیری و پیشنگری از رشد سکونتگاههای غیر رسمی و حاشیه ای، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلفند نسبت به تدوین برنامه اقدام برای روستاها و آبادیها و شهرهای واقع در حریم شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت که در معرض پذیرش جمعیت و ساز و کار بازار زمین هستند اقدام نمایند .

۵- وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) با همکاری وزارت کشور مکلف است ظرف سال اول برنامه نسبت به تعیین سازوکارهای انتقال حق توسعه (TDR) با بهره گیری از ابزارهایی نظیر زمین های دولتی یا اراضی ذخیره احیاء و بازآفرینی محدوده های محلات هدف در محدوده قانونی شهرها اقدام نمایند.

۶- وزارت راه و شهرسازی با همکاری ، بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ، وزارت کشور و شهرداری تهران (به نمایندگی از کلان شهرهای کشور) موظف است ظرف سال اول برنامه نسبت به تعریف سازوکار ایجاد صندوق های توسعه محلی در راستای جلب مشارکت مردمی جهت احیاء و نوسازی بافت فرسوده محلات هدف اقدام نماید.

تبصره: دولت مکلف است در راستای کمک به صندوق های توسعه محلی، سالانه اعتبار مشخصی را درقالب بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

 

ایسنا

    نظرات