اولین دوره آموزشی آیین نامه جدید تضمین برای معاملات دولتی

اولین دوره آموزشی آیین نامه جدید تضمین برای معاملات دولتی

http://www.bananews.ir/بنانیوز-اولین دوره آموزشی آیین نامه جدید تضمین برای معاملات دولتی (مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ه مورخ ۹۴/۹/۲۲) توسط آقای مهندس حلاج عضو کمیته تدوین آیین نامه در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری برگزار می شود.

تاریخ آغاز این دوره شنبه ۱۰بهمن ماه (۱۷:۳۰-۱۴)است و آخرین فرصت ثبت نام دوشنبه ۵ بهمن ماه می باشد.

تلفن تماس و ثبت نام:۸۸۸۹۸۶۹۱ 

فرم ثبت نام : لینک

برنامه اجرایی بهمن۹۴ اداره کل آموزش‌های کوتاه مدت: لینک

    نظرات