خانه‌های ۶۰ تا ۷۰ متر پایتخت بیشترین مشتری را دارند

خانه‌های ۶۰ تا ۷۰ متر پایتخت بیشترین مشتری را دارند

http://www.bananews.ir/واحدهای مسکونی ۶۰ تا ۷۰ متر مربع با سهم ۱۶٫۴ درصد، بیشترین سهم از معاملات شهر تهران در دی ماه سال جاری را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع معادل ۱۶٫۴ درصد اختصاص داده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ متر و ۷۰ تا ۸۰ متر مربع نیز به ترتیب با سهم ۱۵٫۳ و ۱۳٫۲ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۷٫۵ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

گزارش آذرماه سال جاری نیز حاکی از آن بود که واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع با ۱۵٫۸ درصد بیشترین سهم را از معاملات مسکن تهران داشتند و واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ متر و ۷۰ تا ۸۰ متر مربع به ترتیب با سهم ۱۵٫۱ و ۱۴٫۳ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. در مجموع در آذرماه واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع ۵۷٫۸ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده بودند.

 

ایسنا

    نظرات