ترمیم شکاف بتن با کمک باکتریها!

جمعی از دانشجویان بیوشیمی دانشگاه نیوکاسل انگلیس با تغییر در ساختار ژنتیکی یک باکتری موفق به تولید نوعی خمیر با قابلیت ترمیم ترک های ایجاد شده در بتن شدند.جمعی از دانشجویان بیوشیمی دانشگاه نیوکاسل انگلیس با تغییر در ساختار ژنتیکی یک باکتری موفق به تولید نوعی خمیر با قابلیت ترمیم ترک های ایجاد شده در بتن شدند. 
باکتری جدید از تغییر ژنتیکی در باکتری باسیلوس (Bacillus) تولید شده و خمیر ساخته شده از این باکتری مانند چسب عمل کرده و با نفوذ در میان شکاف ها و ترشح کربنات کلسیم موجب بازسازی و ترمیم شکاف های موجود در بتن می شود. طراحی این باکتری به گونه ای است که تنها در تماس با بتن فعال می شود و پس از پایان فرآیند ترمیم خود به خود از بین می رود و هیچ گونی نگرانی از نظر آلوده شدن محیط زیست وجود ندارد.
نتایج این تحقیق به جهت پایین بودن هزینه های تعمیر نسبت به ساخت و همچنین قدرت بالای این چسب در مقایسه با سایر مواد مورد استفاده در تعمیرات بتن اهمیت زیادی دارد. از این خمیر می توان برای تعمیر بناهای آسیب دیده ناشی از زلزله و سایر عوامل تخریبی استفاده کرد.

    نظرات