کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم برگزار شد

کنفرانس بین المللی در زمینه تغییرات جهانی و منطقه ای اقلیم  از ۱۶-۱۹ نوامبر ۲۰۱۰ در کی یف پایتخت اکراین برگزار شد که  ذوالجودی و  بنازاده از سازمان هواشناسی کشور در این کنفرانس شرکت کردند و  مقاله ای با عنوان "تاثیر اقیانوس ها بر اقلیم" ارائه نمودند.به گزارش سرویس اقنصادی آریا به نقل از روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور،  در این مقاله به تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت اقیانوس ها بر اقلیم، اثرات گازهای گلخانه ای، بخار آب، ال نینو، لانینو و مونسون اشاره شده است.
ذوالجودی معاون توسعه کاربردهای هواشناسی، تحقیق و آموزش، از اقیانوس‌ها به عنوان بستر تغییرات اقلیمی نام برد و افزود جایگاه اقیانوس‌ها در حیات بشر انکارناپذیر است. تقریبا مسلم است که نخستین صورت حیات در اقیانوس‌ها ظاهر شد و تحقیقات نشان داده‌است که هنوز هم قسمت اعظم حیات در اقیانوس‌ها یافت می‌شود.
این بیکران آبی به عنوان کانون تشکیل سامانه‌های جوی نقش بسزایی در وضعیت آب و هوا و تغییر اقلیم دارد. از آن‌جا که سامانه‌های جوی عمدتا در اقیانوس‌ها شکل می‌گیرند، این پهنه آبی تاثیر موثری بر وضعیت آب و هوایی تمامی نقاط جهان دارد.
وی در ادامه گفت: تغییر اقلیم می‌تواند علاوه بر منشا طبیعی، منشاء انسانی نیز داشته باشد که منشاء انسانی طی چند دهه اخیر به علت افزایش فعالیت‌های انسانی اهمیت زیادی پیدا کرده است. عوامل انسانی که باعث تغییر اقلیم می‌شوند عمدتا با تولید گازهای گلخانه‌ای به خصوص دی اکسید کربن در جو زمین ارتباط دارند.
معاون پژوهشی افزود، از آنجا که هوا نمی‌تواند گرما را در خود نگه دارد، گرمای زمین در نهایت به اقیانوس‌ها منتقل می‌شود و به علت ظرفیت ویژه بالای آب، این گرمای اضافه در اقیانوس‌ها ذخیره و باعث بالا رفتن حجم  آب اقیانوس‌ها می گردد. با گرم شدن آب اقیانوس، چرخه حرکت اکولوژی آن تغییر می‌کند و میزان تبخیر از سطح آب نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد که این شرایط موجب فراوانی مراکز پرفشار و کم فشار می‌گردد. در ادامه این شرایط، سامانه‌های جوی که روی خشکی می‌آیند نیز تغییر می‌کنند که این تغییر به شکل خشکسالی، تر سالی، توفان و امواج مرتفع دیده می‌شود.

    نظرات