بهسازی راههای روستایی شهر سقز با اجرای ۱۳ پروژه

بهسازی راههای روستایی شهر سقز با اجرای ۱۳ پروژه

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی کردستان ،شهرام ملکی اظهار کرد: طول راههای روستایی شهرستان سقز ۹۸۱کیلومتر است که ۳۸۸کیلومتر حدود ۴۰ درصد آن آسفالته است.
ملکی ادامه داد:یکی از برنامه های هدف گذاری شده در راه وشهر سازی رفع محرومیت واقدام در راستای بهبود شاخص های برخورداری ورسیدن به میانگین کشوری در حوزه راه های روستایی آسفالته است که به همین منظور وباعنایت به اعتبارات موجود هر ساله پروژه های متعددی برای بهسازی راههای روستایی تعریف می شود .
وی خاطر نشان کرد :به همین منظور هم اکنون ۱۳ پروژه بهسازی راه روستایی در شهرستان سقز فعال است که در صورت اتمام وبهره برداری از آنها ۱۸ روستا با بیش از ۱۲۰۰خانوار از نعمت راه مناسب وبهسازی شده برخوردار خواهند شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات