تدوین و اصلاح شیوه‌ نامه تهیه نقشه‌های تفکیک آپارتمان در پایان راه

تدوین و اصلاح شیوه‌ نامه تهیه نقشه‌های تفکیک آپارتمان در پایان راه


جلسه کمیته مشترک راهبردی تهیه نقشه‌های تفکیک آپارتمان برگزار شد

تدوین و اصلاح شیوه‌ نامه تهیه نقشه‌های تفکیک آپارتمان در پایان راه

نایب رئیس کمیته تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی و دبیر کمیته مشترک راهبردی تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان درباره جلسه کمیته راهبردی نقشه برداری گفت:  از  یکسال قبل جلسات متعدد، مکرر و منظمی را درباره اصلاح شیوه‌ نامه تهیه نقشه‌های تفکیک آپارتمان برگزار کرده‌ایم و امروز تصمیم گرفته شد برای یک یا دو جلسه آینده متن اصلاح شده این شیوه‌ نامه به اتمام برسد. گفتنی است ، این جلسات با مشارکت سازمان ثبت اسناد و سازمان نظام مهندسی برگزار می‌شود .

« نادر بابایی » ادامه داد : کلیت موضوع جلسه بر شیوه‌ نامه و بندهای متعدد آن بود و ما درباره آیتم‌های شیوه‌ نامه گفتگو کردیم. این شیوه ‌نامه دارای مقدمه ‌ای است که در آن به مباحثی نظیر اینکه مهندس نقشه بردار کیست و چه وظایفی دارد و نقشه بردار دارای صلاحیت چه ویژگی‌های باید داشته باشد ، پرداخته شده است .

نایب رئیس کمیته تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی اظهار کرد: در بخش دیگر به بحث چگونگی دستورالعمل های فنی تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان پرداخته شده است. به این معنا که در تفکیک نقشه‌های آپارتمان چگونه وارد شده و عمل کنیم تا بتوانیم نقشه تفکیک اعیانی طبقات را تهیه کنیم. این بخش فنی قضیه است اما این شیوه‌ نامه دارای بخش‌های دیگری مانند بخش تعرفه، نظارت‌های سیستماتیک و... نیز است .

بابایی افزود: در جلسات درباره تمامی این آیتم صحبت و تبادل نظر شده وبندهای آن کاملا اصلاح می‌شوند که در نهایت این شیوه‌ نامه به صورت جامع و کامل درآید.همچنین این آیتم‌ها از نظر ابعاد حقوقی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند. درواقع این متن قبلا به صورت کامل نوشته شده است اما ما با توجه به شرایط روز، شرایط جدید تعرفه‌ای و بازرسی و همچنین نظارت‌های سیستماتیک و بازدیدهای میدانی که پیش‌تر داشته‌ایم  بندهای شیو ه نامه را اصلاح و به روز رسانی می‌کنیم. شیوه‌ نامه مهندسان را راهنمایی می‌کند تا وظایف‌شان در تهیه نقشه‌های تفکیکی را براساس این شیوه نامه پیش ببرند .

دبیر کمیته مشترک راهبردی تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان گفت: آنچه برای‌مان بسیار مهم است وحدت رویه مهندسان نقشه ‌برداری در کل کشور است.نقشه‌های تفکیکی در کل کشور تهیه ملاک عمل برای صدور اسناد مالکیت در سازمان ثبت هستند و بسیار مهم است که در کل کشور با یک رویه و شیوه اعمال شوند .

وی در ادامه گفت: همچنین یکی دیگر از مباحث این جلسات لزوم انطباق بندهای بخش‌نامه با قوانین و دستورالعمل‌های وزارت مسکن، مقررات ملی ساختمان و بخش نامه ‌هایی است که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر شده اند .

بابایی در پایان گفت: صدوپنجاه ساعت درباره اینشیوه‌ نامه جلسه داشته‌ ایم وامیدواریم به منبعی جامع و کامل برای استفاده مهندسان کل کشوربرسیم .


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات