اخطار محیط زیست به عوامل آتش سوزی بقایای محصولات کشاورزی در استان البرز

کاه وکلش جزئی از محصولات کشاورزی است که باید از جنبه مادی مثلا برای مصارف تغذیه دام ، منبع سوخت و تولید انرژی ،تولید پروتئین، کودهای آلی و حاصلخیزی خاک از آن استفاده برد و آتش زدن آن علاوه بر هدر دادن ثروت ملی، عواقب تخریبی زیادی برای محیط زیست به همراه داردکه از جمله این پیامدها میتوان به تخریب زمین های کشاورزی، از بین رفتن ریز مغذی های موجود در خاک، آلودگی هوا،کاهش حاصلخیزی و افزایش درصد فرسایش خاک و ...اشاره نمود .
مهندس حکیمی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز در اینخصوص اظهارداشت: متاسفانه هر ساله با شروع فصل گرما وبرداشت محصولات کشاورزی، برخی کشاورزان با هدف از بین بردن علف های هرز باقیمانده در مزارع و آفات گیاهی، ایجاد سهولت بیشتر در عملیات کاشت و داشت، برای آماده کردن زمینهای کشاورزی خود برای کشت بعدی اقدام به سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی می نمایندکه این امر باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی متعددی برای مردم و اکوسیستم منطقه خواهد شد .

حکیمی با بیان اینکه با هر آتش سوزی، مقداری از خاک سطحی، ارزش حیاتی خود را از دست میدهد و به مرور باعث از بین رفتن ارزش زراعی خاک خواهد شد، گفت :

گاها با سوزاندن همزمان چند مزرعه کشاورزی کنار هم، خاکستر و دودهای ناشی از آن در اکثر اوقات، کل فضای مسکونی روستایی و یا شهری همجوار را در بر میگیردو مشکلات و عواقب ناشی از ان بصورت بروز انواع حساسیتها، مشکلات تنفسی، آلودگی هوا و در نتیجه نارضایتی عمومی را به همراه خواهد داشت.

حکیمی با اشاره به ممنوعیت و برخورد قانونی با عوامل آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی طبق ماده ۲۰ قانون هوای پاک گفت: از کشاورزان تقاضا می گردد ضمن پرهیز از هر گونه آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی،  نسبت به اخذ نظراز کارشناسان و متخصصین محترم سازمان جهاد کشاورزی در راستای استفاده از روشهای جایگزین و غیر مخرب به منظور مدیریت اصولی پسماند های کشاورزی اقدام نمایند .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات