ضرورت توجه به فرایندمحوری ورویکردسیستمی برای اطلاع رسانی درحوزه محیط زیست

مدیرکل روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد:

ضرورت توجه به فرایندمحوری ورویکردسیستمی برای اطلاع رسانی درحوزه محیط زیست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، امیرسپنجی مدیرکل روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست در سمینار آموزشی یک روزه با عنوان نقش رسانه ها در ارتقای دانش عمومی در حوزه محیط زیست اظهار کرد: مشکل محیط زیست در کشور سابقه ای به طول بیش ازدو قرن دارد و طی این مدت زیست بوم به سمت نابودی رفته است.

وی با اشاره به اینکه هنوز اقتصاد صنعتی نداریم که محیط زیست توسط این موضوع تخریب شده باشد گفت: متاسفانه اقتصاد فئودالیته باعث نابودی محیط زیست شده و این چالش همچنان وجود دارد.

سپنچی تصریح کرد: تنها گفتن از تریبون ها مشکلی را حل نمی کند. بلکه باید به سراغ عملکردهای مسئولین متولی محیط زیست دردوره های گذشته برویم.

وی در بخشی از سخنانش به ایجاد امید در جامعه نیز اشاره کرد  و گفت: درست است که درسنوات گذشته به اشتباه رفتیم اما باید به دنبال راه حل ها و ایجاد امید باشیم وتاکیدکرد:درکناررسانه های مختلف،توجه ویژه ای به فضای سایبری وشبکه های اجتماعی برای اطلاع رسانی وآموزش داریم.
وی افزود:فضای سایبری،مجازی نیست وجهانی موازی بازندگی روزمره وواقعی ماست که به آنsecond lifeهم اطلاق میشود.این فضا،فضای نقد،نظر،آموزش واطلاع رسانی است،درحالیکه مجاز،معادل خیال ورویاست که فضای سایبری چنین نیست.

دکترسپنجی تاکید کرد: رسانه ها بازوی اطلاع رسانی و آموزش در عرصه محیط زیست هستند و اگر همراهی رسانه ها به عنوان ابزار نظارتی همراه سازمان نباشد ما خلع سلاح شده و به اهدافمان نخواهیم رسید.

وی همچنین توجه به کودکان در امر آموزش مباحث محیط زیستی را بسیار با اهمیت دانست و گفت لازم است برای کودک و نوجوان در حوزه آموزش مباحث  محیط زیستی سرمایه گذاری کرده و محتوای مناسب برای آنها تهیه کنیم.

دراین دوره آموزشی که به میزبانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین برگزارشدمدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین نیز بااشاره به ضرورت  عزم اجتماعی و عمومی در حفاظت از عرصه های زیستی،حفاظت از محیط زیست را وظیفه آحاد عمومی جامعه دانست .
دکتر
پسندیده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، با اشاره به اینکه حفاظت بدون مشارکت مردم قطعا امکان پذیر نیست اظهار کرد :رسانه ها در آگاهی بخشی جوامع مردمی بسیار تاثیرگذار هستند و در این راستامی توانند همراه و بازوی مهمی برای سازمان باشند.

وی تاکید کرد :حفظ حقوق محیط زیست و مباحث حفاظت از عرصه های طبیعی از جمله مصادیق حقوق شهروندی است و  دراین راستا کسی حق تخریب و آلودگی محیط زیست را ندارد و رسانه ها رابط خوبی برای مشارکت مردم در امر حفاظت هر چه بهتر از محیط زیست هستند و دراین امر نقش سازنده و انکار ناپذیری دارندودرخاتمه از رسانه ها خواست قبل از انعکاس اخباری که اذهان عمومی را نگران و دچار تشویش می کند به دستگاه مربوطه موضوع رابرای پیگیری انعکاس دهند.

دراین دوره همچنین علیرضایی مدیر کل روابط عمومی استانداری قزوین بااشاره به نقش مهم رسانه ها در نهادینه کردن ارزشهای محیط زیست گفت: اگر از چالشهای محیط زیست طی دهه های اخیر صحبت می شود این به معنای برهم خوردن تعادل رابطه انسان با عناصر محیط زیست است واز منظر جامعه شناسی ریشه اصلی مشکلات محیط زیست به تفاوت انسان جدید و قدیم باز می گردد به طوریکه انسان جدید به طبیعت با نگاه ابزاری رفتار و برخورد می کند .

وی در بخش دیگری از سخنانش از رسانه های استان خواست در مباحث محیط زیستی موضوعات را براساس تقدم منافع ملی و جمعی برمنافع فردی تهیه کنند .

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات