اوراق مشارکت برای ۸ طرح نوسازی در ۷ منطقه تهران

سومین مرحله از فروش اوراق مشارکت بافت‌های فرسوده با سود احتمالی ۱۶ درصد تا پایان سال‌جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.معاون اجرایی سازمان نوسازی شهرداری تهران در این مورد به دنیای اقتصاد گفت: قرار است عواید حاصل از فروش مرحله جدید اوراق مشارکت بافت‌های فرسوده برای ۸ طرح نوسازی در ۷ منطقه تهران به کار گرفته شود.
محمد حسین اژدری این پروژه‌ها را در مناطق ۴، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۶، ۱۷ و ۱۹ تهران برشمرد و اعلام کرد: با درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت در سال‌جاری ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی در این مناطق احداث خواهد شد.
معاون مالی و اداری شهرداری تهران نیز میزان این اوراق را ۷۰۰ میلیارد تومان برشمرد و گفت : پس از تعیین بانک عامل توسط بانک مرکزی، انتشار اوراق آغاز و تا پیش از پایان سال عرضه خواهد شد.
محمد حسین پورزرندی به دنیای‌اقتصاد گفت: سر رسید سود این اوراق که برای نوسازی بافت‌های فرسوده عرضه خواهد شد، سه ماهه خواهد بود.
وی در عین حال با اشاره به اینکه شرایط عرضه اوراق مشارکت در حال حاضر از سوی بانک مرکزی در حال بررسی است، یادآور شد: بر این اساس شرایط فروش اوراق مشارکت بافت‌های فرسوده پس از تایید نهایی در بانک مرکزی اعلام عمومی خواهد شد.
پورزرندی خاطر نشان کرد: شهرداری تهران پیشنهاد داده است تا اوراق تا سقف ۳۰۰ میلیارد تومان با عاملیت بانک شهر باشد و بقیه آن توسط سایر بانک‌ها انجام شود که این موضوع در حال پیگیری در بانک مرکزی است.
در دو مرحله قبلی از فروش این اوراق، ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت بافت‌های فرسوده عرضه شده است و تاکنون بیش از ۵۰ درصد پروژه‌هایی که برای این اوراق تعریف شده بودند اجرایی شده است.

    نظرات