بار دیگر هواپیماهای آب پاش بر فراز تهران

بار دیگر هواپیماهای آب پاش بر فراز تهران

هواپیماهای "آب‌پاش" با صدور مجوز شنبه بار دیگر به پرواز در می آیند

.

www.BanaNews.ir

    نظرات