زیرسازی وآسفالت ریزی کوچه جنب رستوران صداقت انجام شد

زیرسازی وآسفالت ریزی کوچه جنب رستوران صداقت انجام شد

گ زارش تصویری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شبستر

  منبع خبر

  شهرداری شبستر

  شهرداری شبستر

  شهرداری شبستر یک شهرداری در شهر شبستر می باشد

   نظرات