مولوی ۴/۱ هم آسفالت شد*

❇ *مولوی ۴/۱ هم آسفالت شد*

به گزارش روابط عمومی شهرداری ایرانشهر
در ادامه برنامه ی آسفالت محلات ایرانشهر
?و پس از آسفالت کامل کوچه ی مولوی ۶

?و پس از آسفالت مولوی ۴

?و همچنین معابر فرعی متصل به کوچه ی مولوی ۶

? *کوچه مولوی ۴/۱*

یکی دیگر از معابر متصل به کوچه ی مولوی ۶
امروز دوشنبه ۲۳ مهر به زیر آسفالت رفت

?همچین کوچه ی نور ۴ مورد لکه گیری قرار گرفت

? و زیر سازی برای تکمیل آسفالت کوچه ی نور ۱۲، از معابر متصل به مولوی ۶ انجام شد

♻ در برنامه ی آسفالت شهرداری ایرانشهر
تمرکز بر روی محلات کمتر توجه شده و حاشیه ی شهر بوده
و همچنین *محلاتی که ساکنین آن مبادرت به واریز عوارض نمایند* نیز در برنامه ی آسفالت خواهند بود

به گفته ی شه بخش، مسئول واحد عمران شهرداری: با تاکید و پیگیری شهردار ایرانشهر، برنامه ی آسفالت بصورت اصولی، و محله به محله پیگیری میشود. و تمام تلاش مجموعه شهرداری براین است که برنامه ی آسفالت محلات، متوقف نشود.

? *روابط عمومی شهرداری ایرانشهر* ??

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ایرانشهر

    منبع خبر

    شهرداری ایرانشهر

    شهرداری ایرانشهر یک شهرداری در شهر ایرانشهر می باشد

      نظرات