جلسه شهردار با مسئولین اداره محترم اوقاف استان جهت بررسی و هماهنگی طرح امامزاده...

جلسه شهردار با مسئولین اداره محترم اوقاف استان جهت بررسی و هماهنگی طرح امامزاده...

جلسه شهردار با مسئولین اداره محترم اوقاف استان جهت بررسی و هماهنگی طرح امامزاده احمد
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ابرکوه

  منبع خبر

  شهرداری ابرکوه

  شهرداری ابرکوه

  شهرداری ابرکوه یک شهرداری در شهر ابرکوه می باشد

   نظرات