نامگذاری دو مکان به نام «شهدای پلیس» و «جوان» در نیشابور

نامگذاری دو مکان به نام «شهدای پلیس» و «جوان» در نیشابور

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر نیشابور

    منبع خبر

    شورای شهر نیشابور

    شورای شهر نیشابور یک شورای شهر در شهر نیشابور می باشد

      نظرات