هیات رئیسه سال اول دوره هشتم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان انتخاب شدند.

هیات رئیسه سال اول دوره هشتم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان انتخاب شدند.


بر اساس ماده ۱۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده۷۱ آیین نامه اجرایی آن، اعضای جدید هیات رئیسه سال اول دوره هشتم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان مشخص شدند.
۱-مهندس حسین رضایی، رئیس سازمان
۲-مهندس مجید جی‌افرام، نایب رئیس اول
۳-مهندس علیرضا محمدزاده، نایب رئیس دوم
۴-مهندس بهمن فرخی، دبیر
شایان ذکر است پیشنهاد خزانه دار سازمان توسط هیات رئیسه به جلسه هفته آینده موکول شد.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات