هیات رییسه هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل انتخاب شدند

هیات رییسه هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل انتخاب شدند


به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل، انتخابات سال اول هیات رییسه هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل باحضور نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی، بازرسان و اعضای هیات مدیره سازمان برگزار شد و مهندس فرید صالحی عالی با اکثریت آرا، به عنوان رئیس جدید سازمان انتخاب گردید.
در این جلسه دکتر کاظم شاکری به عنوان نایب رئیس اول، دکتر حسین شایقی به عنوان نایب رئیس دوم و مهندس محمدرضا انوری به عنوان دبیر هیات مدیره سازمان انتخاب شدند. براساس این گزارش مهندس توحید شفیعی نیز به عنوان خزانه دار سازمان انتخاب گردیده است.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات