آمادگی کمیسیون نظام فنی و اجرایی برای ارائه پیشنهادهای اصلاحی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

آمادگی کمیسیون نظام فنی و اجرایی برای ارائه پیشنهادهای اصلاحی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان


دبیر اجرایی شورای مرکزی، در جلسه کمیسیون نظام فنی و اجرایی شورا با اشاره به وسعت حوزه فعالیت این کمیسیون آن را بازوی کارآمد سازمان توصیف کرد و گفت: از این پس شورای مرکزی در تعیین اولویت های دستور کار کمیسیون ها مشارکت می کند ،تا علاوه بر طرح موارد ضروری تر در جلسات کمیسیون ها خروجی کار آنها نیز بلافاصله در شورا مطرح و نهایی شود و از موازی کاری در مباحث کمیسیون‌ها پیشگیری گردد.
دکتر جواهری از همت این کمیسیون در تهیه ویرایش نظام نامه نحوه فعالیت مجریان و نیز همسان سازی نحوه فعالیت شرکت های آزمایشگاهی تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، کمیسیون نظام فنی اجرایی در نشست اخیر خود پیشنهاد کرد هر کدام از اعضای هیئت رئیسه شورا در پیگیری پیشنهادهای مصوب هر یک از کمیسیون ها همکاری داشته باشند تا از مسکوت ماندن مصوبات یا طرح و بررسی یک موضوع در چند کمیسیون جلوگیری و تصویب آنها در صحن شورا سریع‌تر انجام شود. این کمیسیون همچنین تشکیل جلسات کارشناسی بین شورای مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را که متولی نظام فنی و اجرایی کشور است، خواستار شد.
کمیسیون نظام فنی و اجرایی در این نشست آمادگی خود را برای ارائه پیشنهادهای اصلاحی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و شیوه نامه های مرتبط با آن بر اساس نیازهای روز جامعه مهندسی و ایجاد وحدت رویه در استانها اعلام کرد. ویرایش نظامنامه نحوه فعالیت مجریان با استفاده از نظرات اصلاحی کمیسیون نظام فنی اجرایی با هدف همسان سازی فعالیت مجریان ذیصلاح از دیگر مباحث این نشست بود. پیش نویس یاد شده پس از انجام کارشناسی در این کمیسیون آماده ارائه به هیئت رئیسه شورای مرکزی است.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات