مصوبات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۷

مصوبات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۷

مصوبات صورتجلسه مورخ ۱۳ آبان ۱۳۹۷ هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به شرح ذیل به اطلاع اعضای سازمان میرسد:

*دراجرای ماده ۷۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تبصره آن، آقای مهندس توحید شفیعی بعنوان خزانه دار سازمان پیشنهاد که به تصویب اعضای هیات مدیره سازمان رسید.

*دراجرای ماده ۸۰ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، به منظور دسترسی و مورد استفاده قراردادن تجارب و نظرات اعضای هیات مدیره و سازمان در خصوص روش های اسلامی وآداب سنتی، ملی و فرهنگی درارائه خدمات وفعالیت های مهندسی، کمیته نظام پیشنهادات ومشورتی سازمان با مسئولیت آقای مهندس جهانگیر کنعان پور تشکیل گردد.

ضمناً مهندس مهدی خان محمدیان و مهندس جعفر لطفی با ایشان همکاری خواهند داشت.

*به منظور تسهیل در امور و فعالیت های هیات های اجرایی دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستانهای تابعه، آقای مهندس اسماعیل امامی بعنوان مسئول امور شهرستانها پیشنهاد گردید که مورد تصویب اعضای هیات مدیره سازمان قرار گرفت.

*به منظور استفاده از نظرات و تجربیات اعضا در امور سازمان به فراخور موضوعات مطروحه، مقرر گردید رئیس سازمان حسب مورد نسبت به دعوت از مهندسین خبره به جلسات هیات رییسه و مدیره اقدام نماید که درصورت دعوت، حق جلسه ای معادل اعضای هیات رئیسه درنظر گرفته می شود.

*مذاکرات لازم توسط ریاست محترم سازمان با هیات امنای ساختمان جدید انجام گرفت که مقررگردید تا یک هفته گزارش کاملی از وضعیت مالی و اجرایی ساختمان به هیات رئیسه ارائه نمایند.

*مقرر گردید به منظور اخذ پیشنهادات و انتقادات اعضا و مراجعین سازمان، ساز و کار مربوطه، هم به صورت الکترونیکی از طریق سایت رسمی و هم به صورت نصب صندوق در طبقه همکف سازمان جهت بهینه سازی امور جمع آوری و اقدام و به صورت هفتگی مورد بررسی قرار گیرد.

ضمناً مقدمات استفاده از از تجربیات و پیشنهادات دیگر ارگانها وسازمانها نیز فر اهم گردد.

*مقرر گردید اعضای کمیته انفورماتیک سازمان فعالیت خود را به منظور افزایش ایمنی سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مورد استفاده در سازمان، بصورت جدی پیگیری نمایند.

*مقررگردید جلسات اصلی هیات مدیره ساعت ۱۸ روزهای شنبه هر هفته وجلسات راهبردی در روزهای یکشنبه ویا پنج شنبه طبق اطلاع رسانی قبلی برگزار گردد.

جلسه با نثار صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل یک انجمن در شهر اردبیل می باشد

   نظرات