انتخابات سال اول هیات رییسه اعضای هشتمین دوره هیات مدیره سازمان برگزار شد

انتخابات سال اول هیات رییسه اعضای هشتمین دوره هیات مدیره سازمان برگزار شد

انتخابات سال اول هیات رییسه اعضای هشتمین دوره هیات مدیره سازمان برگزار شد

انتخابات سال اول هیات رییسه اعضای هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل باحضور نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی، بازرسان و اعضای هیات مدیره سازمان برگزار و فرید صالحی عالی با اکثریت آرا، به عنوان رئیس جدید سازمان انتخاب شد.
همچنین در این جلسه کاظم شاکری به عنوان نایب رئیس اول، حسین شایقی به عنوان نایب رئیس دوم و محمدرضا انوری به عنوان دبیر هیات مدیره سازمان انتخاب شدند.

انتخابات سال اول هیات رییسه اعضای هشتمین دوره هیات مدیره سازمان برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل یک انجمن در شهر اردبیل می باشد

   نظرات