آئین رونمایی از تندیس علامه میرزا محمد طاهرتنکابنی به مناسبت هفته کتاب به همت واحد زیباسازی شهرداری تنکابن امروز با حضور شهردار تنکابن مسئولین شهرستانی و شهروندان با فرهنگ و هنردوست تنکابنی

آئین رونمایی از تندیس علامه میرزا محمد طاهرتنکابنی به مناسبت هفته کتاب به همت واحد زیباسازی شهرداری تنکابن امروز با حضور شهردار تنکابن مسئولین شهرستانی و شهروندان با فرهنگ و هنردوست تنکابنی

آئین رونمایی از تندیس علامه میرزا محمد طاهرتنکابنی به مناسبت هفته کتاب به همت واحد زیباسازی شهرداری تنکابن امروز با حضور شهردار تنکابن مسئولین شهرستانی و شهروندان با فرهنگ و هنردوست تنکابنی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تنکابن

  منبع خبر

  شهرداری تنکابن

  شهرداری تنکابن

  شهرداری تنکابن یک شهرداری در شهر تنکابن می باشد

   نظرات