نشست شهردار تنکابن به همراه جمعی از مسئولین ادارات شهرستان واعضای کمیسیون ترافیک شورای شهر در خصوص اقدامات اولیه جهت آغاز مطالعات طرح جامع ترافیک شهر تنکابن

نشست شهردار تنکابن به همراه جمعی از مسئولین ادارات شهرستان واعضای کمیسیون ترافیک شورای شهر در خصوص اقدامات اولیه جهت آغاز مطالعات طرح جامع ترافیک شهر تنکابن

نشست شهردار تنکابن به همراه جمعی از مسئولین ادارات شهرستان واعضای کمیسیون ترافیک شورای شهر در خصوص اقدامات اولیه جهت آغاز مطالعات طرح جامع ترافیک شهر تنکابن در سه حوزه :

- - شناخت وضعیت موجود و تعیین مشکلات

- - تحلیل اطلاعات و آمارها

- - و تهیه برنامه اقدامات

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تنکابن

  منبع خبر

  شهرداری تنکابن

  شهرداری تنکابن

  شهرداری تنکابن یک شهرداری در شهر تنکابن می باشد

   نظرات