نشست شورای ترافیک شهر تنکابن با حضور شهردار تنکابن و ریاست شورای اسلامی شهرستان و رئیس شورای اسلامی شهر در خصوص تعیین تکلیف مجوز تاکسی های اینترنتی شهر تنکابن

نشست شورای ترافیک شهر تنکابن با حضور شهردار تنکابن و ریاست شورای اسلامی شهرستان و رئیس شورای اسلامی شهر در خصوص تعیین تکلیف مجوز تاکسی های اینترنتی شهر تنکابن

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تنکابن

  منبع خبر

  شهرداری تنکابن

  شهرداری تنکابن

  شهرداری تنکابن یک شهرداری در شهر تنکابن می باشد

   نظرات