جلسه ساماندهی ملاشیه در اداره کل مدیریت بحران خوزستان برگزار شد

جلسه ساماندهی ملاشیه در اداره کل مدیریت بحران خوزستان برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات