مصوبات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۷

مصوبات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۷

مصوبات صورتجلسه مورخ ۳ آذر ۱۳۹۷ هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به شرح ذیل به اطلاع اعضای سازمان میرسد:

*مقرر گردید دریافتی های اعضای هیات مدیره بصورت جدول از اول سال ۱۳۹۷ در اختیار اعضای هیات مدیره گذاشته شود.

*مقرر گردید درخصوص ظرفیت اشتغال اعضای سازمان در دوره جدید و در راستای رعایت عدالت حرفه ای و اجرای قوانین مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شرایط ذیل برقرار گردد:

رشته عمران:

برای پایه های ارشد، ۱ و ۲، حداکثر ۴ کار طراحی و ۴ کار نظارت و مجموع تعداد کارهای طراحی و نظارت ۶ کار در نظر گرفته شود

برای پایه ۳ عمران نیز مقرر گردید حداکثر ۳ کار نظارت و ۲ کار طراحی و مجموع تعداد کارهای طراحی و نظارت ۵ کار در نظر گرفته شود

متراژ ظرفیت اختصاص یافته ۲۵درصد خواهد بود.

شایان ذکر است از تاریخ ۹۶/۸/۱ کارهای نظارتی اعضا، تازمانیکه آزادسازی از طریق پایان کار صورت نگرفته باشد جزء کارهای اعضا به حساب خواهد آمد.

مصوبات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۷

رشته برق:

برای پایه های ارشد، ۱ و ۲ و ۳، حداکثر ۶ کار طراحی و ۶ کار نظارت و مجموع تعداد کارهای طراحی و نظارت ۸ کار در نظر گرفته شود

متراژ ظرفیت اختصاص یافته ۳۵درصد خواهد بود.

شایان ذکر است از تاریخ ۹۶/۸/۱ کارهای نظارتی اعضا، تازمانیکه آزادسازی از طریق پایان کار صورت نگرفته باشد جزء کارهای اعضا به حساب خواهد آمد.

مصوبات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۷

رشته معماری:

برای پایه های ارشد، ۱، حداکثر ۸ کار طراحی و ۸ کار نظارت و مجموع تعداد کارهای طراحی و نظارت ۸ کار در نظر گرفته شود

برای پایه ۲، حداکثر ۶ کار طراحی و ۵ کار نظارت و مجموع تعداد کارهای طراحی و نظارت ۸ کار در نظر گرفته شود

برای پایه ۳، حداکثر ۵ کار طراحی و ۴ کار نظارت و مجموع تعداد کارهای طراحی و نظارت ۸ کار در نظر گرفته شود

*متراژ ظرفیت اختصاص یافته برای پایه های ارشد و یک، ۸۰ درصد و برای پایه ۲، ۶۰درصد و برای پایه ۳، ۴۰درصد خواهد بود.

مصوبات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۷

رشته مکانیک:

*برای پایه های ارشد، ۱، ۲ و ۳، حداکثر ۸ کار طراحی و برای پایه های ارشد، ۱ و ۲، حداکثر ۸ کار و برای پایه ۳ حداکثر ۶ کار نظارتی در نظر گرفته شود

*مقرر گردید بری آن تعداد از اعضای رشته مهندسی مکانیک که بالای ۱۰ کار در دوره قبل داشتند به دوره جدید انتقال یابد.

*متراژ ظرفیت اختصاص یافته برای پایه های ارشد و یک، ۱۰۰درصد و برای پایه ۲، ۸۰درصد و برای پایه ۳، ۶۰درصد خواهد بود.

* مجموع کار برای پایه های ارشد، یک و دو، حداکثر ۸ کار و برای پایه ۳ حداکثر ۶کار خواهد بود.

مصوبات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۷

*مقرر گردید کار طراحی اعضا در برش زمانی اول آبان ماه هر سال آزاد گردد به شرط آنکه حداقل سه ماه از زمان ارجاع نقشه گذشته باشد.

*مقرر گردید به مجمع عمومی سازمان پیشنهاد گردد تا سقف زمان جلسات هیات مدیره و رییسه از اول آذرماه ۱۳۹۷، حذف و حق الزحمه اعضا براساس زمان واقعی جلسه محسوب شود.

*مقرر گردید در رشته ای نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک با استعلام از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و بررسی تکمیلی، در جلسه آتی اعلام وضعیت شود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل یک انجمن در شهر اردبیل می باشد

   نظرات