مصوبات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۷

مصوبات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۷

مصوبات صورتجلسه مورخ ۱ آذر ۱۳۹۷ هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به شرح ذیل به اطلاع اعضای سازمان میرسد:

جلسه هیات مدیره سازمان بصورت راهبردی پیرو اطلاع قبلی به اعضا باحضور مهندس بهنامجو، استاندار محترم اردبیل، مهندس حیدری، مدیرکل محترم راه وشهرسازی، دکتر ندایی معاونت محترم امور عمرانی استانداری و مهندس کنعانپور مدیرکل محترم دفترفنی استانداری، آقای کافی، حراست محترم اداره کل راه وشهرسازی، مهندس باقرزاده معاونت محترم معماری وشهرسازی اداره کل راه وشهرسازی استان اردبیل وهیات همراه درمحل سازمان تشکیل گردید.دراین جلسه استاندار محترم رهنمودهای لازم درخصوص سلامت اجتماعی وتشکیل کمیته سلامت واشتغال را ارائه نمودند.همچنان ریاست محترم سازمان گزارش کلی از وضعیت سازمان ارائه و حمایت های لازم از سازمان را خواستار شد.

ضمناً اعضای هیات مدیره صحبتها ومواردی رادرخصوص اعضا سازمان ارائه کردند.

*مقررگردید پیرو مذاکرات انجام یافته با استاندار محترم اردبیل، ازنظرات گروه تخصصی معماری وشهرسازی درخصوص ایده های مناسب برای محل پادگان اردبیل استفاده نموده ونتایج به استانداری ارائه گردد.

*مقررگردید به مناسبت ایام با سعادت ماه ربیع الاول ومیلاد باسعادت پیامبراکرم (ص) بعنوان پاداش برای اعضای هیات مدیره مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ریال معادل پانزده میلیون ریال درنظر گرفته شود.

*مقررگردید درخصوص حق امضای اعضای هیات مدیره، از شورای مرکزی استعلام لازم انجام گیرد.

*مقررگردید برای اعضای شورای انتظامی مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ معادل پانصد هزارتومان به مناسبت میلاد با سعادت پیامبراکرم (ص) پاداش درنظرگرفته شود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل یک انجمن در شهر اردبیل می باشد

   نظرات