هوای مشهد درشرایط سالم قرار گرفت

هوای مشهد درشرایط سالم قرار گرفت

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای کلانشهر مشهد امروز پنجم آذر ماه در شرایط سالم قرار دارد .

تورج همتی افزود: میانگین کنونی شاخص کلی کیفیت هوا در ایستگاههای سنجش مستقر در نقاط مختلف مشهد ۷۲ ای.کیو.آی است .
وی ادامه داد: همچنین کیفیت هوا در ایستگاههای شهید آوینی و امامیه در شرایط پاک قرار دارد. سنجش سایر ۲۱ ایستگاه در مشهد نشانگر شرایط سالم هوای در این مناطق از مشهد است .
شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای.کیو.آی به معنای وضعیت هشدار برای افراد حساس و کودکان است و اعداد بین ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای.کیو.آی حالت هشدار و آلوده برای همه سنین محسوب می شود .
وضعیت هوا با ای.کیو.آی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ در حالت اضطرار و بیشتر از ۳۰۰ نیز در حالت بحرانی قرار می گیرد .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات