انضباط مالی و اتمام پروژ های نیمه تمام از اولویت ها در سال ۹۸ است

انضباط مالی و اتمام پروژ های نیمه تمام از اولویت ها در سال ۹۸ است

شهردار ارومیه گفت: اولویت بودجه ۹۸ شهرداری ارومیه کاهش هزینه های جاری،  پرداخت حقوق پرسنل، انضباط مالی، تحقق درآمدهای پایدار و اتمام پروژه های نیمه تمام است.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ محمد حضرت پور در شورای اداری با بیان اینکه اولویت اصلی  شهرداری ارومیه پرداخت حقوق پرسنل است، اظهار کرد: از وضعیت حقوق پرسنل ناراحت و ناراضی هستم و علیرغم اقدامات مختلف آرامش همکاران تامین نشده است.

وی افزود: برخی ازنیروهای شرکتی که تبدیل وضعیت شده اند چندین ماه است حقوق نگرفته اند.

شهردار ارومیه با بیان اینکه تمام برنامه ها و اقدامات در حال انجام و پیش رو باید در نگاه اول معطوف به تامین کردن حقوق پرسنل باشد، اظهار کرد: حقوق کارکنان شهرداری ها در مقایسه با سایر دستگاه های اجرایی در کمترین حد قرار دارد.

وی عنوان کرد: تمام هزینه های شهرداری باید در کمیته تخصیص بررسی شود و اولویت این کمیته کاهش هزینه ها و پرداخت حقوق پرسنل است.

شهردار ارومیه اظهار کرد: حقوق تمام سازمان ها و مناطق باید به صورت هماهنگ پرداخت شد و تقدمی و تاخری در شهرداری نباشد.

گفتنی است؛ جلسه شورای اداری با موضوعات  ارائه سند راهبری سرمایه گذاری شهرداری ارومیه،  گزارش عملکرد معاونت اقتصادی ومالی، عملکرد سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی و سخنرانی شهردار در خصوص لزوم تامین پرسنل حقوق و بودجه ۹۸ برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات