برگزاری نشست مسئولین شهرستانی با اعضای هیئت مدیره میدان بار قدیم شهر تنکابن در خصوص نقل مکان میدان تره وبار به ریاست حاج ابراهیم عسگرپور معاونت برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه شهرستان تنکابن

برگزاری نشست مسئولین شهرستانی با اعضای هیئت مدیره میدان بار قدیم شهر تنکابن در خصوص نقل مکان میدان تره وبار به ریاست حاج ابراهیم عسگرپور معاونت برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه شهرستان تنکابن

برگزاری نشست مسئولین شهرستانی با اعضای هیئت مدیره میدان بار قدیم شهر تنکابن در خصوص نقل مکان میدان تره وبار به ریاست حاج ابراهیم عسگرپور معاونت برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه شهرستان تنکابن

نشست مسئولین شهرستانی با اعضای هیئت مدیره میدان بار قدیم شهر تنکابن در خصوص نقل مکان میدان تره وبار به ریاست حاج ابراهیم عسگرپور معاونت برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه شهرستان برگزار شد.

این نشست مشترک عصر امروز در محل مجتمع رشد باحضور حاج تقی پزشکی رئیس شورای شهرستان و عضو شورای اسلامی شهر تنکابن ، سرهنگ شمس فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ، مهندس زرودی شهردار تنکابن و جمعی دیگر از مسئولین فرمانداری و سرپرست دوایر شهرداری تنکابن برگزار شد. نتیجه نشست متعاقبا اعلام  می گردد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تنکابن

  منبع خبر

  شهرداری تنکابن

  شهرداری تنکابن

  شهرداری تنکابن یک شهرداری در شهر تنکابن می باشد

   نظرات