توسعه آموزش الکترونیکی در خراسان رضوی

توسعه آموزش الکترونیکی در خراسان رضوی


عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی با حضور در غرفه جامعه مهندسان ساختمان ایران در نمایشگاه بین المللی کتاب و رسانه مشهد گفت: آموزش الکترونیکی از راه دور تحولی را در نظام آموزش سازمان ایجاد خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی مهندس جعفر حسین پور با اعلام این خبر افزود: از مزایای برگزاری دوره های الکترونیکی می توان به خدمات دهی به مهندسانی که خارج از شهر مشهد هستند، اشاره کرد تا جهت فراگیری برخی دوره ها نیازمند سفر نباشند.
وی همچنین از حضور مهندسان جوان در اتاق فکر سازمان تحت عنوان دپارتمان نخبگان خبر داد و بیان داشت: با تشکیل این دپارتمان در زمینه های مورد نیاز می توانیم از حضور مهندسان جوان و خلاق استفاده کنیم و به انتقال تجربیات در این زمینه بپردازیم.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات