خشونت جایی بروز می کند که شفافیت و گردش آزاد اطلاعات نیست/خشونت اداری ...

خشونت جایی بروز می کند که شفافیت و گردش آزاد اطلاعات نیست/خشونت اداری ...

خشونت جایی بروز می کند که شفافیت و گردش آزاد اطلاعات نیست/خشونت اداری در سازمانها و وضعیت های مختلف وجود دارد

شهردار منتخب مشهد با اشاره به اینکه با موضوع خشونت اداری در سازمانها و وضعیت های مختلف روبرو هستیم، گفت: خشونت جایی بروز می کند که شفافیت و گردش آزاد اطلاعات وجود ندارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد مقدس، محمدرضا کلایی امروز در همایش "مرا بشنو" در راستای ارتقاء عدالت و برابری در رفتار سازمانی با بیان اینکه امروز نیاز داریم یکدیگر را بشنویم و با هم گفتگو کنیم، افزود: خشونت اشکال مختلفی دارد که یکی از انواع خشونت تحت فشار قرار دادن و کنترل و وادار کردن افراد به کاری است که اراده و آگاهی انجام آن کار را ندارد.
وی اضافه کرد: متاسفانه اینگونه خشونت که بیشتر کلامی و ارتباطی است در سازمانها از جمله شهرداری مشهد وجود دارد که باید از میان برود.
وی تصریح کرد: اینگونه خشونت ها زمانی بروز می کند که جریان آزاد اطلاعات و شفافیت در سازمان وجود نداشته باشد و در مقابل اطلاعات نادرست و یا دروغ جریان داشته باشد که این خود یک نوع از اشکال خشونت در سازمان است.
کلایی با اشاره به اینکه زمانی فردی را می توان وادار به کاری که اراده و تمایلی به آن ندارد کرد، که اطلاعات غلط در اختیارش قرار داشته باشد، اظهار کرد: در مجموع مهمترین منبع خشونت، نبود شفافیت و گردش آزاد اطلاعات است.
شهردار منتخب مشهد ادامه داد: فقدان شفافیت و گردش آزاد اطلاعات و در مقابل ترویج دروغ و اطلاعات غلط که فرد را وادار به کارهایی که تمایل واراده آن را ندارد می کند، بیشتر از سوی روئسا و افرادی انجام می شود که می خواهند افراد را کنترل کنند لذا از خشونت استفاده می کنند.
وی افزود: اگر به این نکته که شفافیت و گردش آزاد اطلاعات در شهرداری گسترش پیدا کند توجه کنیم، می توانیم خشونت کلامی و ارتباطی را دراین سازمان کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه از میان رفتن خشونت بر عهده خود افراد و حوزه منابع انسانی است، اضافه کرد: حوزه منابع انسانی باید شفافیت و اطلاعات درست را در خصوص سیستم ارتقاء، دریافت پاداش و بهتر شدن وضعیت کارکنان گسترش داده تا برای افراد مشخص شود که چگونه در سازمان ارتقا پیدا می کنند و پاداش می گیرند، تا براساس نبود شفافیت و اطلاعات غلط وادار بکاری که میل و اراده آن را ندارند نشوند لذا وجود شفافیت و گردش آزاد اطلاعات خشونت را کاهش می دهد.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از راهکارهای از میان رفتن خشونت خود افراد مشغول بکار در سازمان هستند که نباید اجازه دهند گردش غلط اطلاعات جریان پیدا کند و جلوی انتشار خشونت را بگیرند.
کلایی ادامه داد: شاید یک نفر برنده خشونت باشد اما باید به این نکته توجه داشته باشد که این خشونت از سازمان بیرون نمی رود و در مجموعه می ماند و گسترش پیدا می کند و بازنده همه هستند.
شهردار منتخب مشهد گفت: از همه همکارانم به ویژه حوزه منابع انسانی می خواهم گردش آزاد اطلاعات و کاهش خشونت را جدی بگیرند و برای انتقال این پیام به دیگران ما را کمک کنند و من هم این موضوع را جدی تر پیگیری خواهم کرد.
مجید خبیری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات