ایجاد دوربرگردان در ابتدای خیابان طالقانی به منظور کاهش حجم ترافیک

ایجاد دوربرگردان در ابتدای خیابان طالقانی به منظور کاهش حجم ترافیک

معاون امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری به بیان سلسله اقدامات اخیر واحد اجرایی این معاونت پرداخت و گفت
مرتب سازی جدا کننده های خط ویژه دوچرخه، اجرای دوربرگردان در ابتدای خیابان طالقانی، اجرای زمین بازی بدمینتون در پارک بانوان اراک و اصلاح و رنگ آمیزی گاردهای سطح شهر از جمله این اقدامات بوده است.
وی افزود: اصلاح و مرتب سازی جدا کننده های خط ویژه دوچرخه که همواره در دستور کار هفتگی قراردارد، ایجاد دوربرگردان در ابتدای خیابان طالقانی به منظور کاهش حجم ترافیک در ابتدای خیابان مذکور، اجراو رنگ آمیزی زمین بازی بدمینتون در پارک بانوان اراک و اصلاح و رنگ آمیزی گاردهای سطح شهر از جمله این اقدامات بوده است.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات