بازدید و نمونه برداری صنایع مختلف در میاندوآب انجام شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب خبر داد : واحدهای مختلف صنعتی در میاندوآب توسط کارشناسان اداره پایش شد و از پساب این واحدها نمونه برداری گردید .

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی بقالی گفت :به دنبال پایش های دوره ای صنایع مختلف در سطح شهرستان کارشناسان پایش اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب از تعدادی از واحدهای  صنعتی این شهرستان بازدیدنمودند.

وی اضافه کرد این واحدها شامل کارخانه قند،واحدهای معدنی شن و ماسه و تعدادی واحد غذایی بوده که ضمن پایش فعالیت وآلایندگی آن ازپساب خروجی این واحد ها نمونه برداری انجام شد.

بقالی گفت:  صنایع مختلف تولیدی،خدماتی،کشاورزی،غذایی  بر اساس ضوابط ملزم بر خود اظهاری در پایش می باشند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب اظهار داشت ، وجود هرگونه آلودگی منوط به آنالیز نتایج آزمایشگاه معتمد و بررسی پارامترهای اندازه گیری شده می باشد.و صدور وپیگیری اخطاریه زیست محیطی ،پایش وضعیت موجود واحدها از نظر آلودگی از دیگر اقدامات انجام شده توسط کارشناسان اداره محیط زیست در این یازدید ها بوده است .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات