رویکرد شورای پنجم در مواجهه با معلولان تغییر پیدا کرده است

رویکرد شورای پنجم در مواجهه با معلولان تغییر پیدا کرده است

رویکرد شورای پنجم در مواجهه با معلولان تغییر پیدا کرده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، مسعود فیروزی در جلسه بررسی «مشهد؛ شهر دوست دار کودک» و «مشهد؛ شهر دوست دار معلولان» که با حضور نماینده ویژه یونیسف در ایران و اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در محل سالن جلسات شورای شهر برگزار شد، اظهارکرد: انتخاب فردی به عنوان مشاور شهردار در امور معلولان که برای نخستین بار در تاریخ مدیریت شهری صورت گرفته است، نشان دهنده این تغییر رویکرد و نگاه ویژه است.

وی با بیان این که با این حال باید از در حوزه معلولیت از گفتمان خارج شد و به کارهای عملیاتی و اجرایی برای معلولان پرداخت، اضافه کرد: با وجود اقدامات و فعالیت های صورت گرفته همه دستگاه ها، در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد اماکن و مراکز موجود در شهر مشهد برای معلولان نامناسب است.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی با قدردانی از پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص پیگیری برای رسیدن این شهر به شهر دوست دار معلولان اضافه کرد: جامعه همانند یک زیست بوم، اکوسیستمی دارد که بی اعتنایی به هر بخش از آن خسارت های زیادی را به پیکره اجتماع می زند.

وی با اشاره به تعریف های متفاوتی که از معلولیت در جهان و ایران وجود دارد، یادآورشد: بر اساس یک تعریف افراد کم توان و ناتوان که سالمندان نیز در این دسته قرار می گیرند، به عنوان جامعه هدف معلولیت به حساب می آید که بر این اساس بیش از ۵۰۰ هزار نفر در شهر مشهد در زمره افراد کم توان و ناتوان قرار می گیرند.

فیروزی ادامه داد: بر اساس تعریفی دیگر افرادی که صرفا دارای معلولیت هستند در این چرخه گنجانده می شوند و با این احتساب شهر مشهد دارای ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار معلول است.

وی خاطرنشان کرد: با این حال شمار افراد معلولی که در شهر مشهد دارای پرونده هستند، حدود ۵۰ هزار نفر است که از ۸۰ مرکز دارای مجوز بهزیستی خدمات دریافت می کنند.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر مشهد

    منبع خبر

    شورای شهر مشهد

    شورای شهر مشهد یک شورای شهر در شهر مشهد می باشد

      نظرات