تشکیل جلسه کمیسیون فنی و اجرایی و کنترلی شورای مرکزی

تشکیل جلسه کمیسیون فنی و اجرایی و کنترلی شورای مرکزی


کمیسیون فنی و اجرایی و کنترلی  در جلسه بیستم آذرماه که در محل شورای مرکزی تشکیل شد، نظام نامه ویرایش شده نحوه فعالیت مجریان ذیصلاح پیمانکاران خاص را بررسی کرد و پس از درج نقد از طرف کمیسیون جهت بررسی، کتباً به هیئت رئیسه شورای مرکزی ارجاع نمود.در این نشست همچنین  دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های خدمات فنی و آزمایشگاهی با ارائه پیشنهاد جدید بررسی شد تا پس از تکمیل، جهت اظهار نظر نهایی به شورای مرکزی ارسال شود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات