امضای تفاهم نامه مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان، اتاق بازرگانی و انجمن صادرات خدمات فنی مهندسی استان مرکزی

امضای تفاهم نامه مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان، اتاق بازرگانی و انجمن صادرات خدمات فنی مهندسی استان مرکزی


گزارش روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی حاکیست،بر اساس این تفاهم نامه قرار است کمیته صادرات خدمات فنی و مهندسی با هدف اشتغال زایی برای مهندسان این استان در خارج کشور تشکیل و برنامه های خود را به اطلاع اعضا برساند.یک تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی،اتاق بازرگانی و انجمن صادرکنندگان به امضای طرف ها رسید که بر مبنای ان مجموعه اقدامات مشترکی در راستای ارتقاء شاخص های حوزه فعالیت آنان صورت پذیرد.تبادل تجربیات و یافته های پژوهشی و شکل گیری شبکه های اطلاعاتی مشترک و نیز برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز اعضای سه حوزه و ترجمه و تالیف مقالات حرفه ای و کتب مرتبط،از جمله اقدامات مورد توافق گزارش شده است.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات