دیدار اعضای هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی با با رئیس کل دادگستری و مدیرکل راه و شهرسازی استان

دیدار اعضای هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی با با رئیس کل دادگستری و مدیرکل راه و شهرسازی استان


اعضای هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی در نشست مشترکی با رئیس کل دادگستری و مدیرکل راه و شهرسازی درباره مهمترین مسائل حوزه ساخت و ساز بحث و گفتگو کردند.
به گزارش روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی در این دیدار که تنی چند از معاونین قضائی و رییس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان نیز حضور داشتند دکتر محمدرضا اخوان عبدالهیان مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی در خصوص چگونگی برگزاری انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان توضیحاتی داد و مهندس محمد حسین شرکاء رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان به تصریح اقدامات  و برنامه های هیات مدیره جدید  با هدف شفاف سازی و برون سپاری پرداخت.در ادامه دکتر امیرهوشنگ انصاری رییس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان در خصوص امکان برگزاری دوره های آموزش داوری سخن گفت.در این  نشست دکتر مظفری رییس کل دادگستری خراسان رضوی خواستار ارائه هر چه بهتر خدمات مهندسی با نظارت دقیق و رعایت اخلاق حسنه همراه با تکریم ارباب رجوع شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات