لیست دفاتر مهندسی و شرکت های ناظران حقوقی جهت کسر ظرفیت مهندسین طراح،ناظر و مجریدر راستای ارائه تسهیلات به اعضا و شهروندان محترم، از ۲۶ آذر ماه ۹۷ با استناد به مصوبه هیات مدیره با حفظ وظیفه و تکلیف ذاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در نرم افزار ساجام به آدرس sajam.nezammohandesi.ir ، دفاتر مهندسی و شرکت‌های ناظران حقوقی می توانند به عنوان کاربر در فرآیند اجرایی و نرم افزاری کسر ظرفیت و ثبت سهمیه مهندسی فعالیت نمایند .

این خدمت در جهت تکریم، تسریع و بهبود روند اجرایی و همچنین کاهش رفت و آمد شهروندان در کلیه نقاط شهر در حال انجام است .

لیست دفاتر مهندسی و شرکت های ناظران حقوقی (مرحله اول)

لیست دفاتر مهندسی و شرکت های ناظران حقوقی جهت کسر ظرفیت مهندسین طراح،ناظر و مجری

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات