گفتگوی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان با خبرگزاری مهر

گفتگوی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان با ...

مهندس افشاری مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های سد سازی در استان، اظهار داشت: سد ...

ادامه خبر
پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست به گزارش خبرگزاری مهر در خصوص عملکرد این سازمان

پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست به گزارش خبرگزاری ...

اگر بناست خوشبینانه به متن این گزارش بنگریم، متاسفانه یا خوشبختانه حتی یک نکته مثبت از عملکرد سازمان محیط زیست ...

ادامه خبر