برگزاری جلسه شورای فرهنگی

تاریخ خبر: ۱۲/۱۲/ ۱۳۹۸.به گزارش روابط عمومی شرکت.جلسه شورای فرهنگی نیروگاه ری.جلسه شورای فرهنگی نیروگاه ...

بازرسی فنی از قطعات داغ توربین و ...

تاریخ خبر: ۱۲/۱۲/ ۱۳۹۸.به گزارش روابط عمومی شرکت.بازرسی فنی از قطعات داغ توربین وتفکیک قطعات ...

تعمیرات اساسی واحد 16 هیتاچی

طبق برنامه ریزی از پیش تعیین شده، تعمیرات اساسی واحد ۱۶ هیتاچی به مدت ۵۵ ...

روز درختکاری

تاریخ خبر: ۱۲/۱۲/ ۱۳۹۸.به گزارش روابط عمومی شرکت

بازدید دانشجویان دانشگاه علم و صنعت از ...

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری - با توجه به پیشبرد اهداف ...

جلسه توجیهی برنامه ها و فعالیت های ...

حمید بادرستانی – مدیر عامل نیروگاه ری ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک ...

دید و بازدید مدیر عامل نیروگاه برق ...

در این بازدید تاکید مدیرعامل نیروگاه برق ری در مدیریت مصرف و صرفه جویی در ...

بازدیدرشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و فرهنگ

بازدیدرشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و فرهنگ ​ در راستای ارتباط صنعت با دانشگاه دانشجویان ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر رى

شرکت مدیریت تولید برق ریشرکت مدیریت تولید برق ری

شرکت مدیریت تولید برق ری

شرکت مدیریت تولید برق ری یک شرکت در شهر رى می باشد