آگهي مناقصه واگذاري خدمات شهر

آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهر (جمع آوری، حمل و دفن زباله و تنظیف سطح شهر ...

مناقصه واگذاری فضای سبز

مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت ۱۰ روز می‌باشد. هزینه ...

مقابله با بیماری کرونا

شهردار لامرد یادآور شد: ضدعفونی معابر و اماکن عمومی شهر در زمانها و مراحل مختلف ...

اجاره ماشین آلات

آگهی مزایده اجاره ماشین آلات

خرید ماشين آلات

آگهی مناقصه خرید ماشین آلات

مزايده فروش زمين

مدت شرکت در مزایده از زمان درج آگهی نوبت دوم به مدت ۱۰ روز می‌باشد. ...

مناقصه دوربین های کنترل ترافیک

آگهی مناقصه دوربین‌های کنترل ترافیک مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهی به مدت ...

آگهی مزایده فروش زمین

آگهی مزایده فروش زمین شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بند 7 صورتجلسه شماره ...