آگهي مناقصه واگذاري خدمات شهر

آگهي مناقصه واگذاري خدمات شهر

آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهر (جمع آوری، حمل و دفن زباله و تنظیف سطح شهر و رفع سد معبر) شهرداری ...

ادامه خبر
مناقصه واگذاری فضای سبز

مناقصه واگذاری فضای سبز

مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت ۱۰ روز می‌باشد. هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه ...

ادامه خبر
مقابله با بیماری کرونا

مقابله با بیماری کرونا

شهردار لامرد یادآور شد: ضدعفونی معابر و اماکن عمومی شهر در زمانها و مراحل مختلف یکی از مهم‌ترین اقدامات واحد ...

ادامه خبر
اجاره ماشین آلات

اجاره ماشین آلات

آگهی مزایده اجاره ماشین آلات

ادامه خبر
خرید ماشين آلات

خرید ماشين آلات

آگهی مناقصه خرید ماشین آلات

ادامه خبر
مزايده فروش زمين

مزايده فروش زمين

مدت شرکت در مزایده از زمان درج آگهی نوبت دوم به مدت ۱۰ روز می‌باشد. دیگر شرایط و اطلاعات در ...

ادامه خبر
مناقصه دوربین های کنترل ترافیک

مناقصه دوربین های کنترل ترافیک

آگهی مناقصه دوربین‌های کنترل ترافیک مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهی به مدت ده روز می‌باشد.

ادامه خبر
آگهی مزایده فروش زمین

آگهی مزایده فروش زمین

آگهی مزایده فروش زمین شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بند 7 صورتجلسه شماره 52 مورخ 98/03/22 و مجوز ...

ادامه خبر
آگهي مناقصه آسفالت معابر

آگهي مناقصه آسفالت معابر

آگهي مناقصه آسفالت معابر شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز بند 3 صورتجلسه شماره 53 مورخ 98/04/25 شوراي ...

ادامه خبر
مناقصه شن ریزی معابر

مناقصه شن ریزی معابر

آگهی مناقصه شن ریزی معابر شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز صورتجلسه شماره ۴۹ مورخ ۹۸/۲/۲۶ شورای اسلامی ...

ادامه خبر
ترمیم حفاری ها

ترمیم حفاری ها

آگهی مناقصه ترمیم حفاری ها شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز صورتجلسه شماره ۴۸ مورخ ۹۸/۲/۱۸ شورای اسلامی ...

ادامه خبر
مناقصه حفظ وحراست

مناقصه حفظ وحراست

آگهی مناقصه حفظ وحراست شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس ردیف ۳ صورتجلسه شماره ۴۹ مورخ ۹۸/۲/۲۶ حفظ و ...

ادامه خبر
مناقصه ارزش افزوده

مناقصه ارزش افزوده

آگهی مناقصه ارزش افزوده شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز صورتجلسه شماره ۲۸ مورخ ۹۷/۰۶/۰۵شورای اسلامی شهر لامرد ...

ادامه خبر
مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر

مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر

آگهی مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر لامرد شهرداری لامرد در نظر دارد براساس موافقت نامه ۲۶۳۱۶۷۵ سازمان برنامه و ...

ادامه خبر